اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

نمی توانیم با تیم های اروپایی بازی کنیم

درخواست حذف اطلاعات

مارکار آقاجانیان گفت که تیم ملی فوتبال نمی تواند در حال حاضر با تیم های اروپایی بازی کند.